مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   چهار شنبه 5 آبان 1400

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
کتب منتشره
راهنمای مصور بهداشت در صنایع غذایی
دو شنبه 17 مهر 1391
>>

ترجمه و تالیف: دکتر حمیدرضا شاهمحمدی
ناشر:صفوی
سال نشر:1384
موضوع: تضمین کیفیت - HACCP   و شرایط بهداشتی در صنایع غذایی


تعداد بازديد:839
 
Copyright (c) 2021 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar