مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   يک شنبه 16 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
کتب منتشره
فناوری تولید فرآورده های شیلاتی
دو شنبه 17 مهر 1391
>>

نویسنده: دکتر انوشه کوچکیان- مهران یاسمی
ناشر : انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
سال نشر: 1389
موضوع: فرآورده های دریایی


تعداد بازديد:1202
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar