مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   دو شنبه 10 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
کتب منتشره
روش های صید آبزیان
دو شنبه 17 مهر 1391
>>

مولف: علی اصغر خانی پور
ناشر: انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
سال نشر: 1391
موضوع: ماهیگیری- ابزارو وسایل


تعداد بازديد:867
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar