مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   يک شنبه 16 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
کتب منتشره
صید با تور احاطه ای کیسه ای (پرس ساین)
دو شنبه 17 مهر 1391
>>

ناشر:معاونت صید  و صنایع شیلاتی دفتر برنامه ریزی  و مطالعات
سال نشر:1377
موضوع: صید


تعداد بازديد:1364
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar