مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   دو شنبه 10 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی تاثیر عصاره آبی چای سبز بر خواص شیمیایی، میکروبی و حسی گوشت چرخ کرده ماهی کپور نقره ای با بسته بندی معمولی و اتمسفر اصلاح شده در دمای 4 درجه یخچال
جمعه 28 مهر 1391
>>

دانشجو : فاطمه نوغانی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
اساتید راهنما : دکتر هادی ارشاد لنگرودی
اساتید مشاور : دکتر انوشه کوچکیان صبور و مهندس سید حسن جلیلی


تعداد بازديد:785
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar