مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   يک شنبه 16 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی تاثیر روش های مختلف بسته بندی روی کیفیت فیله تازه ماهی تیلاپیا نگهداری شده در دمای یخچال
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو : فرناز مشایخی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
اساتید راهنما : دکتر یزدان مرادی
اساتید مشاور : دکتر گوهری و دکتر میلانی


تعداد بازديد:832
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar