مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   چهار شنبه 8 بهمن 1399

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی شیمیایی پروفایل اسیدهای چرب برگر تلفیقی کیلکا- کپور نقره ای در طول مدت نگهداری در سردخانه 18-
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو : فاطمه مرادیان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
اساتید راهنما : دکتر علی اصغر خانی پور
اساتید مشاور : دکتر یاسمن دژبان فهیم


تعداد بازديد:624
 
Copyright (c) 2021 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar