مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   يک شنبه 16 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
تعیین ارزش غذایی برگر تلفیقی کیلکا- کپور نقره ای در طول مدت نگهداری در سردخانه
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو : سحر فتحی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
اساتید راهنما : دکتر علی اصغر خانی پور
اساتید مشاور : دکتر یاسمن دژبان فهیم


تعداد بازديد:745
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar