مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   شنبه 3 مهر 1400

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی تاثیر روشهای کشتار قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو: مهدی کمالی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر زکی پور و دکتر عباسعلی مطلبی
استاد مشاور:


تعداد بازديد:734
 
Copyright (c) 2021 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar