مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   شنبه 10 خرداد 1399

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی ماندگاری قزل آلای دودی گرم در بسته بندی های خلاء و اتمسفر اصلاح شده
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو: وحید نصرالهی فکجور
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر ژاله خوشخو
استاد مشاور: مهندس سید حسن جلیلی


تعداد بازديد:899
 
Copyright (c) 2020 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar