مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   دو شنبه 10 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی تغییرات ترکیبات تقریبی میگوی Macrobrachium nipponens در فصل تابستان
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو : الناز نامی
مقطع تحصیلی : کارشناسی
اساتید راهنما :  مهندس سید حسن جلیلی
اساتید مشاور : -


تعداد بازديد:775
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar