مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   يک شنبه 16 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
تعیین ارزش غذایی ، زمان ماندگاری و پروفایل اسیدهای چرب کیلکای نانی شده طی دوره نگهداری در سردخانه
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو : سارا جرجانی
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
اساتید راهنما : دکتر علی اصغر خانی پور و دکتر مهدی سلطانی
اساتید مشاور : دکتر عباسعلی مطلبی و دکتر ابوالقاسم کمالی


تعداد بازديد:947
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar