مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   دو شنبه 10 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
فرآوری خاویار کپورماهیان و اندازه گیری ازت فرار TVN در زمان نگهداری در دمای یخچال
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو: سیما توکلی
مقطعی تحصیلی: کارشناسی
استاد راهنما: دکتر محمود ناصری
استاد مشاور: مهندس قربان زارع گشتی


تعداد بازديد:878
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar