مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   چهار شنبه 5 آبان 1400

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی کیفیت فیله تیلاپیا در زمان انجماد کند و تند
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو: بابک کرمی
مقطع تحصیلی: دکتری
استاد راهنما: دکتر یزدان مرادی
استاد مشاور: دکتر سید ابراهیم حسینی و دکتر عباسعلی مطلبی


تعداد بازديد:741
 
Copyright (c) 2021 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar