مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   يک شنبه 16 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی کیفیت فیله تیلاپیا در زمان انجماد کند و تند
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو: بابک کرمی
مقطع تحصیلی: دکتری
استاد راهنما: دکتر یزدان مرادی
استاد مشاور: دکتر سید ابراهیم حسینی و دکتر عباسعلی مطلبی


تعداد بازديد:826
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar