مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   يک شنبه 16 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
مقایسه راندمان گوشت و ارزش غذایی سه گونه کپورماهیان هندی با کپور نقره ای
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو: زینب کچلکی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر علی اصغر خانی پور
استاد مشاور: دکتر هادی ارشاد لنگرودی و مهندس سید حسن جلیلی


تعداد بازديد:932
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar