مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   سه شنبه 30 دی 1399

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی امکان تولید کیفیت و عمر ماندگاری مالیدنی کم چرب با استفاده از ژلاتین استحصالی از ماهی کپور نقره ای
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو: محسن آقا زاده
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: مهندس سید حسن جلیلی
استاد مشاور: -


تعداد بازديد:672
 
Copyright (c) 2021 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar