مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   چهار شنبه 26 دی 1397

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی امکان تولید کیفیت و عمر ماندگاری مالیدنی کم چرب با استفاده از ژلاتین استحصالی از ماهی کپور نقره ای
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو: محسن آقا زاده
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: مهندس سید حسن جلیلی
استاد مشاور: -


تعداد بازديد:568
 
Copyright (c) 2019 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar