مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   دو شنبه 29 دی 1399

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
تولید اسنک خلالی با استفاده از گوشت چرخ شده کپورمعمولی ریزاندام غیربازاری و بررسی ماندگاری محصول در دمای یخچال
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو: مهرنوش مظهری
مقطع تحصیلی: کارشناسی
استاد راهنما: مهندس سید حسن جلیلی
استاد مشاور: -


تعداد بازديد:790
 
Copyright (c) 2021 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar