مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   دو شنبه 29 مهر 1398

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی غلظت های مختلف نمک در مدت ماندگاری خاویار رنگی
شنبه 27 آبان 1391
>>
دانشجو: فروغ جمالزاد مقطع تحصیلی: کارشناسی استاد راهنما: دکتر علی اصغر خانی پور استاد مشاور: -
تعداد بازديد:622
 
Copyright (c) 2019 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar