مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   چهار شنبه 8 بهمن 1399

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی امکان تولید ماریناد از تخمک ماهی سفید و تعیین ارزش غذایی و زمان ماندگاری آن در شرایط محیطی
شنبه 27 آبان 1391
>>
دانشجو: الهام رحیم زاده مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: دکتر سهراب معینی استاد مشاور: دکتر علی اصغر خانی پور
تعداد بازديد:807
 
Copyright (c) 2021 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar