مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   يک شنبه 5 بهمن 1399

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی کیفیت تولید و عمر ماندگاری ماریناد ماهیان پرورشی و دریایی
يک شنبه 5 آذر 1391
>>
دانشجو: فاطمه حبیبی مقطع تحصیلی: کارشناسی استاد راهنما: دکتر علی اصغر خانی پور استاد مشاور: -
تعداد بازديد:1260
 
Copyright (c) 2021 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar