مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   يک شنبه 16 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
کتب منتشره
تکنولوژی ادوات مدرن صید آبزیان
شنبه 2 شهریور 1392
>>

عنوان: فناوری صید پیشرفته ماهی
نویسندگان: شاول حامد- بوپندراناد
ترجمه: دکتر علی اصغر خانی پور
ناشر: انتشارات نقش مهر
سال نشر: 1392
موضوع: صید مدرن، کاربردها، آشنایی با کشتیهای صیادی و تجهیزات کمک صیادی، اصول ماهی یابی و اصول حفاظت و بهره برداری از انواع ادوات صید آبزیان


تعداد بازديد:1604
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar