خبرها
بازدید از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان توسط دکتر Denes Gal از کشور مجارستان
شنبه 16 خرداد 1394

روز یکشنبه 11 خرداد ماه 1394 دکتر Denes Gal رئیس تحقیقات شیلاتی آبهای داخلی کشور مجارستان از تجهیزات و امکانات بخش تحقیقات فرآوری آبزیان بازدید نمودند…


 این بازدید که با حضور دکتر شهرام دادگر از اعضاء محترم هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به اتفاق دکتر Denes Gal رئیس تحقیقات شیلاتی آبهای داخلی کشور مجارستان از تجهیزات و امکانات سالن تولید بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام پذیرفت، درخصوص انواع ماهیان مورد استفاده در صنعت فرآوری آبزیان، مراحل تولید فرآورده های خمیری، انواع محصولات شیلاتی تولید شده در کشور و نیز ظرفیت تولید سالانه این محصولات بحث و تبادل نظر گردید.تعداد بازديد:720