مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > یادداشت های علمی

   دو شنبه 10 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
یادداشت های علمی
تاتیرات خونگیری و مرگ سریع بر کیفیت و ماندگاری فیله ماهی
شنبه 6 تیر 1394
قربان زارع گشتی

استفاده از روشهای خونگیری و مرگ سریع ماهی که معمولا بلافاصله پس از صید و حتی در داخل کشتیهای صیادی صورت میگیرد تاثیرات مطلوبی در رنگ و تازگی محصول داشته و در هنگام نگهداری بصورت انجماد از ماندگاری بیشتری برخوردار میباشد .معمولی ترین روش خونگیری از ماهی در صنایع شیلاتی با بریدن برانشهای ماهی با استفاده از چاقو و یا قیچیهای مخصوص صورت میگیرد . 

 تاثیر خونگیری در رنگ فیله ماهی
در تحقیقات  انجام گرفته توسط محقیقین مهمترین تاثیر خونگیری در کیفیت رنگ ماهی پس از فیله کردن و یا نگهداری در حالت انجماد بوده ، بطوریکه در ماهی خونگیری شده با استفاده از روش برانش زنی ، فیله ها سفید تر از نمونه های خونگیری نشده میباشند . 

 تاثیر خونگیری در کاهش فساد میکروبی ماهی
ماهی محصولی کم اسید محسوب میشود و به همین دلیل فساد میکروبی در ماهی خونگیری نشده سریع تر بوده که علت آن ترکیبات مغذی در خون و محیط بسیار عالی برای رشد باکتریها ی عامل مسمومیت های غذایی میباشد .
منابع : 

 Eunice , N . 2010 . Effect of different bleeding condition on the colour tone of fresh , frozen and salted fillets of Atlantic cod   (Gadus morhua) .United nation university .Pp : 33 . 

 Sajid , M .2011 .  Effect of bleeding on lipid oxidation and quality changes of Asian seabass (Lates calcarifer) muscle during iced storage . Food chemistry jornal . Pp : 9 .
 


تعداد بازديد:400
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar