مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > یادداشت های علمی

   دو شنبه 10 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
یادداشت های علمی
تولید کنسرو فیش بال ( Fish ball )
شنبه 6 تیر 1394
فریدون رفیع پور

برای تولید کنسرو فیش با ل از ماهیان ریز اندام (ارزان قیمت)به عنوان ماده اولیه تهیه وپس از عملیات شستشو توزین وبا رعایت زنجیره سرد به تدریج عملیات سر و دم زنی و تخلیه امعاء و احشاء و فیله کردن صورت گرفته و فیله ها با  دست یا با دستگاه گوشت گیری میشود. گوشت چرخ شده ماهی بدست آمده به مقدار 80 درصد را به همراه مواد افزودنی شامل نشاسته 2/3 درصد ، پروتئین گیاهی 8 درصدو پیاز 7 درصد و ادویه 8/0درصد و نمک 1درصد مخلوط نموده ومخلوط فوق را کاملاً میکس و همگن می نماییم سپس به صورت دستی یا با استفاده از دستگاه  فرمینگ کوفته اقدام به تولید کوفته ماهی (فیش بال) میشود و برای انعقاد و تثبیت حالت کوفته ی ماهی آن را در آب گرم (80 درجه سلسیوس) به مدت 20 دقیقه غوطه ورنموده و پس از آب گیری, محصول به اتاق نسبتاً خنک با دمای 1±4 درجه سلسیوس هدایت میشود. سپس پس از قرادادن کوفته ماهی در قوطیهای کنسرو به آن به مقدارمعینی روغن  مایع اضافه میکنیم و قوطی ها پس از عبور از تونل اگزاست بلافاصله دربندی شد ه و بعد از شستشوی قوطی های پر شده فرآیند اتوکلاوoc 121 به مدت یک ساعت صورت میگیرد و پس از خنک سازی به جهت اطمینان از دربندی قوطی ها ی کنسرو کوفته ماهی در انبار بصورت وارونه به مدت 20 روز قرنطینه میشودو سپس به بازار عرضه میگردد.


تعداد بازديد:522
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar