خبرها
نشست تخصصی با کارشناسان شرکت آی میکس وارد کننده ادویه در ایران
سه شنبه 10 شهریور 1394

براساس هماهنگیهای بعمل آمده روز یکشنبه در مورخه 14/4/94نشست تخصصی با کارشناسان شرکت آی میکس وارد کننده ادویه در ایران در محل سالن جلسات بخش تحقیقات فرآوری آبزیان برگزار گردید...


دراین جلسه هم اندیشی در خصوص شاخص های حسی محصولات شیلاتی از نظر طعم،رنگ وبافت مورد برسی قرار گرفت وپس از بحث وتبادل نظر در پایان جلسه از سوی اعضای پیشنهاد  گردید  به منظور بهینه سازی شاخص های حسی محصولات شیلاتی، به صورت آزمایشی با نمونه های افزودنی  ارسالی از شرکت آی میکس در چند تیمار تولید وارزیابی حسی آن انجام وپس از تایید نهایی در دستور کار تولید انبوه قرار گیرد. تعداد بازديد:646