خبرها
تولید فیش برگر با فرمولاسیون جدید با استفاده ازامولیسیون پروتئین گیاهی
سه شنبه 10 شهریور 1394

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده از سوی آقای محسن مقراضی طرف قرار داد با بخش تحقیقات فرآوری آبزیان در راستای تولید انواع فرآورده های شیلاتی...


بر اساس هماهنگی های بعمل آمده از سوی آقای محسن مقراضی طرف قرار داد با بخش تحقیقات فرآوری آبزیان در راستای تولید انواع فرآورده های شیلاتی در مورخه 4/6/1394به مدت دو روز به منظور هم اندیشی در زمینه بهبود شاخص های کیفی فرآورده های خمیری ماهی نظیر رنگ، طعم ومزه وبافت برگر ماهی باحضورآقای دکتر برند متخصص وکارشناس ارشد فرآوری آبزیان اعزامی ازکشور آلمان وکارشناسان شرکتهای آی میکس و بازرگانی عمرانیان شیرازبا بهره گیری ازماشین آلات خط تولید و آزمایشگاههای این بخش اقدام به تولید آزمایشی نموده است.

 


تعداد بازديد:633