خبرها
برگزاری جلسه امکان سنجی با دانشگاه آزاد شهرستان انزلی
شنبه 11 مهر 1394


جلسه مقدماتی کارشناسی برای تولیدات متنوع شیلاتی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی درمورخه 1/7/1394در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان تشکیل گردید...در این جلسه آقایان دکتر حامد قانع ساسانسرایی – سرپرست معاونت پژوهش و فرآوری و استادیار گروه مهندسی برق، دکتر مهرداد نصری تجن – استادیار گروه مهندسی شیلات، دکتر کریم کیا کجوری – مدیر گروه مدیریت و آقای بهزاد مجیدی – معاون اداری و مالی واحد از دانشگاه آزاد اسلامی و آقای مهندس قربان زارع گشتی  قائم مقام بخش به اتفاق کارشناسان حضور داشته و پس از بازدید از قسمتهای مختلف و تشریح فعالیتهای بخش ، دانشگاه آزاد، اعلام آمادگی نمودند تا قسمتی از سبد غذایی دانشجویان به محصولات شیلاتی اختصاص یابد . در همین راستا مذاکرات مقدماتی بین دو طرف جهت امکان سنجی توسعه همکاری فعالیت های تحقیقاتی کاربردی مشارکت درترویج ومعرفی فرآورده های نوین محصولات شیلاتی به بازار هدف دانشجویی انجام و طرفین اعلام آمادگی نمودند . 
تعداد بازديد:743