خبرها
تولید فیلم نانوکامپوزیت پلی اتیلن با ذرات نانو رس مجهز به شناساگر گازی
يک شنبه 3 آبان 1394

برای اولین بار فیلم نانو کامپوزیت پلی اتیلن با ذرات نانورس مجهز به شناساگر گازی برای افزایش طول عمر ماندگاری و تعیین درجه فساد پذیری فیله ماهی در شرایط نگهداری در یخچال، در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان با مشارکت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تولید گردید...

در عملیات اجرای پایان نامه تحصیلی مقطع دکتری پژوهش محور آقای ذبیح اله بهمنی تحت عنوان " بررسی واکنش های بیوشیمیایی و تعیین عمر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان توسط شناساگرهای گازی در بسته بندی هوشمند با فیلم نانوکامپوزیت " با راهنمایی آقایان دکتر علی اصغر خانی پور و دکتر عبدالرسول ارومیه ای در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و با مشارکت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برای اولین بار فیلم نانو کامپوزیت پلی اتیلن با ذرات نانورس مجهز به شناساگر گازی برای افزایش طول عمر ماندگاری و تعیین درجه فساد پذیری فیله ماهی در شرایط نگهداری در یخچال در ایران تولید گردید.
با اجرای کامل این تحقیق تکنولوژی بسته بندی هوشمند برای فرآورده های شیلاتی در کشور میسر شده و گام مهمی در افزایش عمر ماندگاری و اطلاع مصرف کنندگان از کیفیت شیمیایی و ارزش غذایی فرآورده های دریایی از طریق مشاهده عینی افت درجه کیفی در روی بسته بندی برداشته خواهد شد.
 

تعداد بازديد:688