مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > یادداشت های علمی

   سه شنبه 11 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
یادداشت های علمی
آشنایی با نکات ایمنی دستگاه های خط تولید فیش برگر
چهار شنبه 28 بهمن 1394
فریدون رفیع پور

* دستگاه یخ خرد کن

توجه: دستگاه باید در زمان بررسی نقص و شستشو خاموش باشد

1- خطر برق گرفتگی

2- خطر جابجایی و واژگونی

3- خطر گرفتگی دست توسط چرخ دنده

4- خطر پرتاب خرده ها ی یخ

5- خطر وجود پودر یخ در محدوده و سر خوردن کارگران

 

* دستگاه دیبونر(استخوان گیر ماهی)

توجه: دستگاه باید در زمان بررسی نقص و شستشو خاموش باشد

1- خطر گرفتگی دست توسط تسمه و درام

2- خطر برق گرفتگی

3- خطرسقوط درام، سینی وتیغه

4- خطر وجود پوست ماهی در محدوده و سر خوردن

 

* دستگاه میکسر (مخلوط کن ترکیبات فیش برگر)

توجه: دستگاه باید در زمان بررسی نقص وشستشو خاموش باشد

1- خطر گرفتگی دست توسط تیغه ومیله حلزونی داخل مخزن

2-خطر برق گرفتگی

3- خطرسقوط درب دستگاه،چرخ دنده وحفاظ آن

4- خطروجودآب وگوشت ماهی در محدوده و سر خوردن

 

* دستگاه فرمینگ(قالب زن فیش برگر)

توجه: دستگاه باید در زمان بررسی نقص و شستشو خاموش باشد

1- خطر گرفتگی دست توسط پاروی داخل قیف و ضربه زن قالب

2- خطر برق گرفتگی

3- خطر سقوط قیف، ضربه زن قالب و درپوش های دستگاه

4- خطر وجود آب و گوشت ماهی در محدوده و سر خوردن

 

* دستگاه پری داستر(آرد زن اولیه)

توجه: دستگاه باید در زمان بررسی نقص و شستشو خاموش باشد

1- خطر گرفتگی دست توسط نوار نقاله و پروانه دمنده

2- خطر سقوط تابلوی فرمان برق، درپوش، لوله خرطومی و حفاظ آن

3- خطر وجود آب و آرد در محدوده و سر خوردن

 

* دستگاه بترینگ( لعاب زن)

توجه: دستگاه باید در زمان بررسی نقص وشستشو خاموش باشد

1- خطر گرفتگی دست توسط تیغه داخل مخزن لعاب و پروانه دمنده

2- خطر سقوط تابلوی فرمان برق، درپوش، لوله خرطومی و حفاظ آن

3- خطر وجود آب و آرد در محدوده و سر خوردن

 

* دستگاه بردینگ(آرد زن ثانویه)

توجه: دستگاه باید در زمان بررسی نقص و شستشو خاموش باشد

1- خطر گرفتگی دست توسط پروانه دمنده، حلزونی بالا بر سوخاری

2- خطر سقوط تابلوی فرمان برق، حلزونی بالابر، لوله خرطومی و حفاظ آن

3- خطر وجود آب و آرد در محدوده و سر خوردن

 

* دستگاه فرایر(سرخ کن)

توجه: دستگاه باید در زمان بررسی نقص وشستشو خاموش باشد

1- خطر سوختگی دست و صورت توسط روغن داغ و نشتی روغن از اتصالات

2- خطرآتش سوزی ناشی از چسبیدن کابل به بدنه دستگاه،آرد سوخاری سوخته

3- خطر خرابی هواکش دود کش و عمل نکردن سنسور کپسول های آتش نشانی

4- خطر وجود روغن در محدوده زیر دستگاه و سر خوردن

 

* دستگاه اسپیرال فریزر(IQF)

توجه: دستگاه باید در زمان بررسی نقص و شستشو خاموش باشد

1- خطر برق گرفتگی

2- خطر گرفتگی دست در پروانه های دمنده ضلع خروجی دستگاه

3- خطر گرفتگی دست توسط نوار نقاله

 


تعداد بازديد:522
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar