خبرها
برگزاری جلسه تحقیقاتی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
دو شنبه 23 فروردین 1395

روز چهارشنبه 18 فروردین ماه 1395 اولین جلسه تحقیقاتی برای بررسی فعالیتهای پژوهشی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان با حضور ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و کارشناسان بخش برگزار گردید...


روز چهارشنبه 18 فروردین ماه 1395 اولین جلسه تحقیقاتی برای بررسی فعالیتهای پژوهشی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان با حضور ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و کارشناسان بخش با دستور کار به شرح ذیل برگزار گردید:
1. ارائه گزارش از پیشرفت کار کتاب سفره شیلاتی
2. ارائه پیشرفت از مقالات ارائه شده منتج از پروژه های تحقیقاتی
3. برنامه ریزی برای برگزاری دومین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی
در این جلسه ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با تبیین اهداف سیاستهای بخش در سال جدید و تمرکز بر اجرای پروژه های تحقیقاتی مشتری محور تاکید نموده و در ادامه روند پیشرفت تدوین کتابهای در دست تالیف با توجه به سرفصل های تعیین شده و همچنین ارائه مقالات علمی منتج از پروژه های تحقیقاتی در مجلات علمی-پژوهشی معتبر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در رابطه با فراهم نمودن مقدمات لازم جهت برگزاری دومین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی و اخذ مجوزهای لازم برای تخصیص یک مجله علمی-ترویجی با عنوان " فرآوری آبزیان" با محوریت بخش تحقیقات فرآوری ابزیان جهت نشر برنامه ریزی شد. 
تعداد بازديد:468