خبرها
برگزاری نشست تحقیقاتی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
يک شنبه 5 اردیبهشت 1395
روز شنبه مورخ 4/2/95 نشست تحقیقاتی با حضور آقای مهندس قناعت پرست (معاونت اداره کل شیلات استان گیلان) و هیئت همراه، جناب آقای دکتر خانی پور، ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به همراه معاونت پژوهشی و مسئولین بخش تحقیقات فرآوری آبزیان در رابطه با اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک تشکیل شد...


در این جلسه در رابطه با اجرای پروژه های تحقیقاتی و تولید فرآورده های متنوع بحث و تبادل نظر گردید و قرار شد مقادیر درخواستی برای تولید آزمایشی به بخش تحقیقات فرآوری آبزیان اعلام گردد. تعداد بازديد:429