خبرها
نشست تحقیقاتی مشترک با دو نفر از کارشناسان روسیه
يک شنبه 5 اردیبهشت 1395

روز شنبه مورخ 4/2/95 نشست تحقیقاتی مشترک با شرکت پرورش ماهی قرق تالش به نمایندگی آقای بخشایی، به همراه دو نفر از کارشناسان روسیه و با حضور ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، معاونت پژوهشی و کارشناسان بخش تحقیقات فراوری آبزیان تشکیل شد...


در این جلسه فعالیتهای تحقیقاتی و تنوع تولیدات شیلاتی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان معرفی گردید و جهت صادرات فرآورده های شیلاتی به کشور روسیه و چگونگی اخذ مجوزهای لازم بحث و تبادل نظر شد. هیئت همراه از تولیدات تحقیقاتی، پروژه ها و آزمایشگاههای مرکز بازدید نموده و مقدمات دعوت از سازمانهای زیر ربط جهت اخذ مجوز از کشور روسیه توسط بخش تخصصی انجام گردید و پژوهشکده آبزی پروری در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان برای بازدید فوق اعلام آمادگی نمود.

تعداد بازديد:455