مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > یادداشت های علمی

   دو شنبه 10 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
یادداشت های علمی
اقتصاد و حسابداری
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1395
علیرضا رستم نژاد

تبیین مبانی تئوریک در ارتباط با علوم‏ و فنونی که دارای کاربرد سریع در اقتصاد کشور می‏باشند از لوازم و ابزار ضروری و انکارناپذیری است که می‏تواند به عنوان‏ تکیه‏گاه مهمی برای آن تلقی شود. اگر مقایسه‏ای کنیم بین دو پدیده اقتصاد و حسابداری در یک جامعه بویژه جوامع در حال رشدی چون کشور ما،در مقام این‏ قیاس به نتایج دست خواهیم یافت‏. بدیهی است که‏ نخست باید موضوع اساسی در مجموعه‏ عملی اقتصاد و حسابداری را بشناسیم‏ سپس به تحلیل ارتباطات بین آنها بپردازیم. دانشمندان علم اقتصاد اعتقاد دارند که تطابق‏ احتیاجات با منابع،موضوع اصلی علم‏ اقتصاد است.طبیعی است که با منابع‏ محدود از یکطرف و احتیاجات نامحدود از طرف دیگر باید به نحوی رابطه برقرار کرد که‏ در نتیجه بین این دو تعادل به وجود آید. بنابراین ساخت بنگاهها،شرکتها و هر موسسه دیگری که می‏توان نام تشکیلات به‏ آن داد که به تولید کالا یا خدمت می‏پردازد از این قاعده مستثنی نیست.به سخن دیگر می‏توان گفت که کشف و ایجاد تشکیلات و واحدهای تجاری یک فعالیت اقتصادی‏ است که در واقع آن فعالیت اقتصادی کشف‏ شده را اصطلاحا خلق فعالیتهای اقتصادی‏ می‏نامند؛یعنی احداث یک کارخانه یا یک‏ بیمارستان یک خلق اقتصادی است که به‏ تبع آن یک شخص حقیقی و یا حقوقی با ایجاد آنها مبادرت به فعالیت اقتصادی‏ می‏کند.باید توجه داشت که به هدفهای‏ مختلفی از طریق ایجاد و خلق فعالیتهای‏ اقتصادی می‏توان دست یافت،اما به‏طور مشروط،و آن شرط عبارت است از اینکه به‏ موازات ارزش اقتصادی کشف شده آنچه که‏ می‏تواند ارزش دیگری تلقی شود یعنی‏ تعبیه راههای اساسی برای انتظام و انضباط فعالیتهای اقتصادی کشف و خلق شده،را نیز در نظر داشت تا بتوان با این ابزار به‏طور کلی هدفهای مختلف اقتصادی را کسب کرد. بهترین عاملی که معرف ابزار مزبور می‏باشد استفاده از قواعد و اصول مدرن و علمی‏ رشته حسابداری و علوم مالی است که در واقع مظهر نظم و عامل انضباط اقتصادی‏ است.به بیان دیگر می‏توان گفت که به‏ موازات کشف فعالیتهای اقتصادی و همزمان با آن باید به نظم فعالیتهای‏ اقتصادی توجه و تاکید کرد تا شرکت یا واحد تجاری بتواند به هدفهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود دست یابد. بنابراین می‏توانیم چنین تحلیل کنیم که‏ اقتصاد مساوی است با حسابداری یا بعبارتی خلق مساوی است با نظم که اخلال‏ و بی‏توجهی در هر یک از این دو مفهوم و مبنا می‏تواند عدم تعادل از یک طرف و تضاد در هدفها را از طرف دیگر برای آن‏ مجموعه تجاری یا خدماتی به ارمغان‏ بیاورد.با اندکی تأمل در پاره‏ای از مشکلات‏ واحدهای اقتصادی می‏توان دریافت که‏ نقطه تعادل برای شرکتها و موسسات جهت‏ رسیدن به هدفها این است که از هر دو پدیده‏ اقتصاد و حسابداری به‏طور یکسان‏ بهره‏برداری شود و غفلت از هر یک و پرداختن یکجانبه به آنها می‏تواند اخلال و بی‏نظمی در تشکیلات را بنا نهد و سرانجام‏ واحدهای مختلف را از دسترسی به هدفها، دور و یا منحرف سازد.در میان بخشهای‏ مختلف اقتصاد،ضرورت استفاده از قواعد اقتصادی و حسابداری در موسسات و شرکتهای دولتی که بیشتر مد نظر است.در شرکتهای بخش دولتی‏ که در واقع به نحوی از انحاء از بودجه کل‏ کشور منتفع می‏باشند پیگیری بحث فوق از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. برای شرکتها و موسسات جهت رسیدن به‏ هدفها این است که از دو پدیده اقتصاد و حسابداری به‏طور یکسان‏ بهره‏برداری شود.

موسسات دولتی در پرداختن به‏ عامل نظم و انتظام در فعالیتهای اقتصادی‏ که در واقع با کاربرد مفاهیم و مفروضات و اصول حسابداری دولتی همراه است‏ بیشترین توجه را داشته باشند و از هیچ‏گونه‏ کوششی دریغ ننمایند.با توجه به آمار و اطلاعات جمع‏آوری شده از شرکتهای فعال‏ بخش دولتی می‏توان گفت که اکثر قریب به‏ اتفاق آنها از تعبیه یک واحد مالی و حسابداری منسجم که مبتنی بر قوانین و اصول علمی حسابداری دولتی باشد محرومند و آنچه که در قالب اتفاقات و رویدادهای ناگوار اقتصادی و تبانیها و سوء استفاده‏های مالی در این چند سال اخیر در اقتصاد کشور مطرح گردیده ناشی از بی‏توجهی به مفاهیم مذکور و عدم تعبیه و طراحی واحدهای مالی و حسابداری مقتدر و منظم در شرکتهای فعال بخش دولتی‏ است.عدم پیگیری و کاوش مفاهیم و اصول مدون موجب شده است تاکنون‏ زیانها و ضررهای سنگینی بر پیکر اقتصاد کشور و همچنین موسسات استفاده‏کننده از بودجه کل کشور وارد شود که باید مسئولان‏ و دست‏اندرکاران امور دولتی بتوانند با ایجاد و تداوم راهکارهای صحیح مالی از حیف و میل اموال،امکانات و توانمندیهای دولتی به‏طور جدی جلوگیری‏ نمایند. در صورت غفلت از آنها چیزی جز تکیه بر گذشته و اصرار بر تکرار مشکلات مرموز اقتصادی نصیب‏ نخواهد شد.به بیان دیگر توجه به مفاهیم‏ زیر بر کیفیت کارها و وظایف بیش از پیش‏ افزایش می‏دهد.

با استفاده از پول،وقت،فکر اقتصادی و علوم،تکنیکهای اقتصاد موسسه‏ یا واحدهای تجاری طراحی می‏شوند که‏ این عمل در اصطلاح کشف و یا خلق نامیده‏ می‏شود؛

با استفاده از مفروضات و اصول در نظر گرفته شده در علوم مالی و حسابداری‏ باید فعالیتهای کشف شده اقتصادی را نظم‏ بخشید؛

و منظور آن‏ است که خلق حتما باید با نظم همراه باشد تا هدفها به دست آیند؛و‏ با بهره‏گیری از تفکر فلسفی می‏توان‏ گفت که اقتصاد خلق است و حسابداری‏ نظم.

منابع:

1-اقتصاد کلان و کاربردهای آن،نویسنده احمد اخوی

2-نشریات سازمان حسابرسی

 


تعداد بازديد:320
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar