خبرها
نشست تخصصی
سه شنبه 25 خرداد 1395
روز سه شنبه مورخ 28/2/95 در اداره نظارت غذاو دارو جلسه ای با محوریت اجباری شدن اطلاعات نشانگرهای رنگی تغذیه ای برگزار گردید...بر اساس صحبتهای انجام شده مسئولیت اطلاعات این نشانگرهای رنگی، صحت و دقت آنها با مسئول فنی و مدیرمجموعه بوده و دراین خصوص تعهدات لازم بعهده هردومقام مسئول میباشد. همچنین در رابطه با واگذاری تایید کننده گواهی فرآورده های حلال از اداره نظارت غذا ودارو با سازمان استاندارد کشور بحث گردید و از کلیه واحدها در بخش خصوصی درخواست شد که با توجه به رشته کاری خود کارگاههای آموزشی تدارک دیده و ازدیگر صنایع دعوت بعمل آید تا از این دستاوردها استفاده کنند. در پایان جلسه هم در باره قرادادهای مسئولین فنی سازمان های دولتی و خصوصی تصمیماتی اتخاذ گردید. 
تعداد بازديد:972