خبرها
بازدید معاونت اداره دامپزشکی شهرستان بندر انزلی
سه شنبه 25 خرداد 1395

روز یکشنبه مورخ 23/3/95 معاونت محترم اداره دامپزشکی شهرستان بندر انزلی از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان بازدید نمودند...با بازدید معاونت اداره دامپزشکی شهرستان بندر انزلی از خط تولید و بسته بندی ماهی قزل آلا، مجوز خروج محصول از سردخانه بخش تحقیقات فرآوری آبزیان با همکاری اداره دامپزشکی شهرستان بندر انزلی صادر شد. تعداد بازديد:509