خبرها
فرآوری ماهی قزل آلا
سه شنبه 25 خرداد 1395

تحویل اولین محموله ماهی قزل آلا فرآوری شده محصول پرورش ماهی در قفس...در راستای همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با توسعه پرورش ماهی در قفس در دریای خزر ، اولین محموله از ماهی قزل آلا فرآوری شده منجمد و بسته بندی شده شرکت سماگستر به وزن 12 تن با استفاده از ماشین سردخانه دار و با مجوز دامپزشکی از سردخانه بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور منتقل گردید. در این ارتباط تاکنون 40 تن محصولات این شرکت فرآوری گردیده است. 
تعداد بازديد:843