خبرها
تولید تنقلات خشک طعم دار از ماهیان ریز اندام و ارزان قیمت
يک شنبه 6 تیر 1395

با توجه به افزایش مصرف از تنقلات غذایی بعنوان بخشی از سبد غذایی ، ایجاد تنوع و تولید فرآورده های نوین شیلاتی از اولویتهای پژوهشی محسوب میگردد...


تولید فرآورده خشک طعم دار در قالب پروژه تحقیقاتی به سفارش دفتر بهبود کیفیت سازمان شیلات ایران با هدف افزایش مصرف انسانی ماهی کیلکای دریای خزر و تولید تنقلات خشک با ارزش افزوده و تغذیه ای بالا برای تمام سنیین در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام گردید و دانش فنی آن آماده واگذاری به بخش تولید خصوصی برای تولید انبوه می باشد.  تعداد بازديد:538