خبرها
انجام فعالیتهای پژوهشی در قالب قرار داد های دانشجویی با دانشگاههای کشور
يک شنبه 6 تیر 1395

در راستای هماهنگی با اولویتهای بخش صنعت و دانشگاه نیاز به اجراء فعالیتهای مشترک تحقیقاتی – کاربردی بوده که در قالب پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد انجام میگردد...


 فاز عملیاتی پروژه دانشجویی در قالب پایانامه کاشناسی ارشد با عنوان تاثیر غلظتهای مختلف عصاره بابونه بر ماندگاری گوشت چرخ کرده ماهی کپور و گوشت قرمز بصرت تلفیقی با نگهداری در دمای یخچال در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان آغاز گردید.تعداد بازديد:285