خبرها
نشست تخصصی با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان
يک شنبه 6 تیر 1395

در راستای استاندارد سازی فرآورده های شیلاتی برای کمک به عرضه محصولات به بازار های داخلی و صادرات نیازمند به تدوین استاندارهای جدید و بازنگری استاندارهای قبلی مطابق با نیازهای روز میباشد ...


اولین جلسه مربوط به کمیسیون تدوین استاندارد خاویار (بازنگری سوم) با حضور رئیس و دبیر استاندارد ، رئیس امور ماهیان خاویاری و کارشناسان ذیربط در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان تشکیل گردید. در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص ضرورت تجدید نظر تدوین حاضر به جهت محصول صادراتی و منحصر به فرد در کشور ضمن قرائت تدوین قبلی توسط دبیر جلسه، نسبت به اصلاح علمی و فنی بندهای مختلف آن توسط اعضای جلسه بررسی و پیشنهادات ارائه گردید و مقرر شد جلسه بعدی ضمن ارائه مستندات طی هفته های آتی با حضور اعضای جلسه در بخش تحیقات فرآوری آبزیان تشکیل گردد. 
تعداد بازديد:465