خبرها
نشست تخصصی با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان
شنبه 26 تیر 1395

در راستای استاندارد سازی فرآورده های شیلاتی برای کمک به عرضه محصولات به بازار های داخلی و صادرات نیازمند به تدوین استاندارهای جدید و بازنگری استاندارهای قبلی مطابق با نیازهای روز می باشد ...


دومین جلسه مربوط به کمیسیون تدوین استاندارد خاویار (بازنگری سوم) با حضور رئیس و دبیر استاندارد ، رئیس امور ماهیان خاویاری و کارشناسان ذیربط در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان تشکیل گردید. در این جلسه بندهای اصول فرآوری خاویار، ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی ، انواع خاویار دان و فشرده،حد مجاز برای فلزات سنگین بررسی گردید. پس از بحث، بررسی و اصلاح موارد بندهای فوق الذکر مقرر گردید ادامه جلسه در تاریخ 4/5/95 در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان برگزار گردد. تعداد بازديد:416