خبرها
بازدید اداره نظارت و غذا و دارو
سه شنبه 29 تیر 1395

روز دوشنبه مورخ 28/4/95 بازدیدی توسط کارشناسان اداره نظارت و غذا و دارو از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان بعمل آمد...این بازدید به منظور تمدید پروانه ساخت برای تولید فرآورده های شیلاتی و نمونه برداری از محصولات تولید شده انجام گردید و کلیه فرم های تمدید تکمیل و در نهایت صورتجلسه گردید و تا 10 روز آینده تمدید پروانه ساخت اعلام و برای تولید فرآورده های شیلاتی اقدام خواهد گردید .  
تعداد بازديد:549