خبرها
نشست تخصصی
سه شنبه 5 مرداد 1395

روز یکشنبه مورخ 3/5/95 جلسه هم اندیشی با حضور مدیران مراکز پرورش ماهیان گرمابی و خاویاری در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان برگزار شد...این جلسه با هدف کمک به پرورش دهندگان ماهیان پرورشی گرمابی و خاویاری برای تولید فرآورده های متنوع با سفارش و قبول هزینه های آن در قالب پروژه تحقیقی - ترویجی توسط پرورش دهندگان با حضور مدیران مراکز پرورش ماهیان گرمابی و خاویاری شهرستان دزفول و شوش و استان گیلان و جمعی از کارشناسان فرآوری و بازاریابی و کارشناسان بخش تحقیقات فرآوری آبزیان تشکیل شد و پس از بازدید مهمانان از خط تولید و امکانات بخش، جلسه ای نیز تشکیل گردید و مقرر گردید اعتبار مورد نیاز برای اجرای دو پروژه تحقیقاتی ( توسط بخش خصوصی ) با محوریت فرآوری گوشت ماهیان خاویاری و ماهیان گرمابی از طرف بخش تحقیقات فرآوری آبزیان به پرورش دهندگان اعلام گردد.
تعداد بازديد:562