خبرها
جلسه فنی و نهایی تدوین استاندارد سوسیس وکالباس ازماهی
چهار شنبه 13 مرداد 1395
روز یکشنبه مورخ 10/5/95 جلسه فنی و نهایی تدوین استاندارد سوسیس و کالباس ماهی با حضور متخصصان سازمان ملی استاندارد ایران، انستیتو تغذیه ، سازمان دامپزشکی کشور ، سازمان غذاو دارو ، آزمایشگاه مرجع کنترل غذاودارو، انجمن فرآورده های گوشتی و شرکت فرآورده های گوشتی کاله در سالن جلسات شیمی و پتروشیمی واقع در کرج میدان استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل گردید.

در این جلسه مباحث مربوط به هدف، دامنه کاربرد، اصطلاحات، تعاریف و همچنین ویزگیهای فیزیکی،شیمیایی ومیکروبی مطرح و پس از بررسی وتبادل نظر ، کلیه موارد پیشنهادی از سوی دبیر محترم اصلاح گردید ومقرر شد پیش نویس نهایی آن برای ارایه به کمیسیون فنی آماده شود و در صورت تصویب نهایی، برای اولین بار در ایران امکان تولید صنعتی این دو محصول (سوسیس و کالباس ماهی ) از پروژه های کاربردی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان، توسط بخش خصوصی پس از اخذ پروانه ساخت ومجوز های لازم فراهم می گردد که ضمن ایجاد ارزش افزوده وافزایش مصرف سرانه فرآورده های نوین شیلاتی باعث توسعه و اشتغالزایی در حوزه صنایع شیلاتی کشور خواهد شد . تعداد بازديد:525