خبرها
جلسه بازنگری استاندارد خاویار
شنبه 23 مرداد 1395
سومین جلسه بازنگری استاندارد خاویار و ویژگیها و روشهای آزمون، روز دوشنبه مورخ 18/5/95 با حضور اعضاء کمیته از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ، سازمان دامپزشکی ، سازمان غذا و دارو، مسئول دفتر بهبود کیفیت ماهیان خاویاری سازمان شیلات ایران ، اداره کل شیلات استان گیلان و با مشارکت بخش تحقیقات فرآوری آبزیان تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن گنجاندن خاویار پرورشی در استاندارد بندهای دیگری از این استاندارد بررسی و تصویب شد و ادامه بررسیها به جلسه بعدی موکول گردید. تعداد بازديد:489