خبرها
تمدید پروانه ساخت دو فرآورده ماهی دودی گرم و فیش بال توسط معاونت غذا ودارو
شنبه 20 شهریور 1395
پس از یک سال پیگیری مستمر جهت تمدید پروانه ساخت دو فرآورده، ماهی دودی گرم و فیش بال با هماهنگی معاونت غذاو دارو و همچنین بازدید کارشناسان آن معاونت و نمونه برداری از محصولات فوق ، پروانه این دو محصول از تاریخ 2/6/95 تمدید گردید و برای تولید این دو محصول با برند شامیشیل مشکلی وجود نخواهد داشت...تعداد بازديد:956