خبرها
تولید فرآورده های متنوع جدید شیلاتی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
يک شنبه 11 مهر 1395

تولید فرآورده های متنوع شیلاتی که بیشتر فرمولاسیون ها برای طعم دار کردن فیله در انواع مارینادها با نظر کارشناسان بخش تحقیقات فرآوری آبزیان، روز دوشنبه مورخ 5/7/95 انجام شد...


در این فعالیت فرآورده های جدید با عناوین (کتلت ماهی فیتوفاگ، کپورو بیگ هد- کوفته سوخاری ماهی فیتوفاگ، کپورو بیگ هد- کوفته بدون پوشش سوخاری ماهی فیتوفاگ، کپورو بیگ هد- کباب کوبیده ماهی فیتوفاگ، کپورو بیگ هد- فیله خام طعم دار ماهی خاویاری، کپورو بیگ هد- فیله خاویاری مارینادشده- فیله خاویاری خام- کباب خاویاری- فیله خاویاری دودی-فیله طعم دار پروانه ای ماهی کپور- برگر سوخاری ماهی فیتوفاگ، کپورو بیگ هد) به سفارش بخش خصوصی شرکت تکثیروپرورش آبزیان شوش با هدف نمونه سازی برای ارزیابی ،ذائقه پسندی و بازارپسندی در بسته بندی های متنوع و جدید تولید شد. 

تعداد بازديد:572