خبرها
شرکت در نمایشگاه دستاوردهای تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در سازمان مدیریت
چهار شنبه 12 آبان 1395
بخش تحقیقات فرآوری آبزیان در نمایشگاه دستاوردهای تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از تاریخ
10-8 آبان ماه سال جاری در تهران و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شرکت نمود...


دراین نمایشگاه بخش تحقیقات فرآوری آبزیان ۷ فرآورده شیلاتی شامل بستنی ماهی ، دودی گرم قزل آلا ، برگر ماهی ، فینگر ماهی ، فیش بال ، ماریناد و شامی ماهی را به نمایش گذاشت. 
تعداد بازديد:486