خبرها
جلسه برنامه ریزی فعالیتهای علمی و پژوهشی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری
شنبه 22 آبان 1395

جلسه پیشرفت برنامه های علمی و پژوهشی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان با حضور رئیس پژوهشکده، قائم مقام بخش و محققین، روز یکشنبه مورخ 16/8/95 در سالن همایش این بخش برگزارگردید...

در این جلسه، تدوین طرح تحقیقاتی تولید فرآورده های غذایی از کیلکا ماهیان دریای خزر با هدف صد در صد مصرف انسانی؛ برای ارسال به صندوق حمایت از پژوهشگران به دستور معاونت پژوهشی موسسه، تدوین طرح تحقیقاتی فرآوری و تولید فرآورده های شیلاتی از ماهیان ریز سطح زی (ساردین ماهیان، موتو ماهیان و فانوس ماهیان) ، بر اساس بند 8_2 دستور مقام معظم رهبری بعنوان یکی از برنامه های تکلیفی پژوهشکده از سوی موسسه در سال جاری و تالیف و تعیین سرفصل های کتاب فناوری پیشرفته در فرآوری آبزیان ، برای اخذ مجوز از موسسه مطرح و برنامه ریزی شد. تعداد بازديد:455