خبرها
تولید فرآورده های دودی گرم
يک شنبه 28 آذر 1395

تولید فرآورده دودی گرم از ماهیان خاویاری، ماهی سالمون و ماهی تیلاپیا در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان...


دوشنبه 16/9/95

در این فعالیت فرآورده دودی گرم از ماهیان خاویاری، ماهی سالمون و ماهی تیلاپیا در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان به سفارش بخش های خصوصی (شرکت های ماهی کیان خزر، زرخیز خاک پرشیا، سمام گستر خزر و باهوخزر ) با هدف نمونه سازی برای ارزیابی ،ذائقه پسندی و بازارپسندی در بسته بندی های متنوع تولید شد.

 

تعداد بازديد:827