خبرها
روز درختکاری
شنبه 21 اسفند 1395

پیرو هماهنگی های بعمل آمده با اداره منابع طبیعی شهرستان بندر انزلی مورخ 15/12/95 به مناسبت روز درختکاری ، نهال های اصلاح شده تحویلی در محوطه بخش تحقیقات که از قبل محل آنها آماده گردیده بود، توسط محققین و کارشناسان بخش تحقیقات فرآوری آبزیان کاشته شد... 


تعداد بازديد:674